2015. április 14-én szavaznak a képviselők a Nemzeti Parkokról!

Dr. VARGA ZOLTÁN ökológus professzor levele a miniszterelnökhöz, és a döntéshozókhoz


Tisztelt Miniszterelnök Úr, tisztelt Döntéshozó! Tisztelt Hölgyem/Uram!


Az erdők, a vizek, a termőföld és biodiverzitás nemzeti közös örökségünk része, amelynek védelme mindannyiunk kötelessége. Mint Alaptörvényünket tisztelő magyar állampolgár már eddig is több alkalommal és módon szorgalmaztam és szorgalmazom az erdők, a vizek, a termőföld és biodiverzitás védelmét. A Pannon régió természeti értékeinek megőrzéséért több hazai és nemzetközi fórumon szót emeltem, és írásaimmal is ezt a célt szolgáltam. Gyermekeimmel és unokáimmal együtt szeretném, hogy az egészséges környezethez való jogunkkal még sokáig élhessünk, és gyönyörködhessünk régiónk természeti értékeinek változatosságában, ezért kérem, hogy a kormány által benyújtott T/3788 számú, „az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatot jelen formájában ne támogassa és ne szavazza meg, mivel az nem ment át a megfelelő szakmai és civil fórumokon való egyeztetéseken!


A törvénytervezet véleményem szerint veszélyezteti a hazai természetvédelem több kormányzati cikluson keresztül kiépített
intézményrendszerét azzal, hogy az állami tulajdonú védett természeti területek jelentős részének vagyonkezelési jogát elveszi a nemzeti park igazgatóságoktól, ami ellentétes a nemzeti parkok nemzetközileg elfogadott alapelveivel, a nemzeti parkok szakmai alapon kialakított zónabeosztásával, és visszalépést jelent egy korábbi alkotmánybírósági határozathoz képest is, amely a védett területek védettségi szintjének kötelező helyreállítására vonatkozott.


Tisztelettel kérem a levelemben felsorolt szempontok és érvek újragondolását!


Köszönettel:

Dr. Varga Zoltán Sándor
professor emeritus


Cikk megjelenésének dátuma: 2015. 04. 14.

2015. április

© 2013 Kié legyen a föld?