Helyi gazdák véleménye a földhaszonbérleti pályázatokról...

2011.11.19-én végre kiírták a volt csákvári ÁG földjeire Az "állami term...földek haszonbérbe adásáról" szóló pályázatot, amelynek célja családi gazdaságok kialakítása és meger...sítése, továbbá az állattenyésztési tevékenység ösztönzése, az álattenyésztés term...föld igényének biztosítása.

Fiam - aki a kiírásban szerepl" feltételeket igyekezett maximálisan teljesíteni -, valamint jómagam, kett" illetve egy birtoktestre adtunk be pályázatot. Az NFA honlapján megjelent eredményhírdetés után, megdöbbenve olvastuk a nyertesek neveit.

A névsor kizárólag a Csákvár ZRT igazgatótanácsának és rokonainak neveit tartalmazta. Egyetlen négyzetmétert sem nyert, fiatal, induló, új gazdaságot alapító, génmeg...rzés céljából "shonos állatok tartását vállaló, vidéken letelepedni vágyó, életvitelszerűen mez...gazdasággal foglalkozó családi gazdálkodó. Termeszetesen olyan sem, aki már tart állatot és vállalta, hogy nyertes pályázat esetén b...víti állatállományát. Annak ellenére, hogy Fazekas Miniszter Úr fennhangon hírdeti, hogy ígéreteiknek megfelel...en teljesítették amit ígértek, hát ezen a területen semmi sem valósult meg, pedig ez a meghírdetett tem...földek 10%-a.

Olyan érzésünk támadt, mintha a bíráló bizottság el sem olvasta volna a pályázatainkat. A helyenlakók helyett a Zrt f...vadásza vagy a vadászházba bejelentkezett ügyvéd, rokon - mint ahogyan Joav Blum Sükorón - nyertek. Úgy gondolom, hogy a vidékfejlesztési stratégia irányelveinek, ezek a megoldások nem felelnek meg. Ett...l nem fog születni több gyermek, nem lesz több állat a vidéki portákon. Az emberek, maradnak továbbra is az ügyvéd úrak cselédjei. A 23 kialakított birtoktestb...l pedig 23 családnak oldódhatott volna meg a problémája.

Ezek után bementem Székesfehérvárra, az NFA irodavezet...jéhez aki készségesen fogadott és miután el...adtam problémámat, közölte velem, hogy összeesküvés elméleteket lehet gyártani, de itt minden jogszerűen történt. Kétség nem fér hozzá, hiszen a kiírás az el...írásoknak megfelel...en történt, a határid...k be lettek tartva, a pályázatok bontásán közjegyz" jelenlétében én is részt vettem.

Vajon miért van mégis olyan érzésem, hogy ez csak egy színjáték volt" Miért kellett belekergetni a még naivan a kormányzatnak hív" embereket fölösleges pénzkidobásba és a pályázat elkészítésével járó nem kevés munkába" Ezek után higyjünk a Darányi-Terben, a Demográfiai földprogramban" Bár lehet, hogy a 70-éves ügyvédurak már nem vállalnak gyermeket.

Megjegyezni kíánom, hogy az általam leírtak nem kitalált dolgok, hiszen az adatok nyilvánosak, megtekinthet...k az NFA oldalán, valamint a Cégbíróságon.

Tisztelt gazdatársak! Kérlek benneteket, fogjunk össze, kérjük, hogy semmisítsék meg a pályázat eredményeit és írjanak ki olyan pályázatot ahol valóban a helybenlakó családi gazdálkodók jutnának földhasználathoz. Mivel csak a nyertes pályázók nevét és címét tudom, csak ezen az oldalon tudunk kommunikálni.

Kérlek benneteket, ha úgy gondoljátok hogy a témával kapcsolatban van észrevételetek írjatok erre a honlapra.

Tisztelettel: Róth Tamás
Lovasberény

--------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Kajászó településen a meghírdetett blokkok mindegyikére 8-10 pályázat ékezett 20 km-es körzetb...l, 5 blokk volt hírdetve 430 ha nagyságban, 4 blokkra pályáztak helyiek, 1 blokkot szabadon hagytak, hogy másnak is legyen esélye.

HELYI gazda senki nem nyert egyetlen nm-t sem.

A nyertesek: Búzakalász 66 Kft Felcsút F" u. 65. 148 ha /ugyanezen címen Mészáros és Mészáros Kft. Az egyik Mészáros Felcsút polgármestere és a Puskás Ferenc Labdarúgóakadémia Kuratóriumának elnöke /Mészáros János a polgármester testvére, Mészáros Beatrix, a polgármester neje továbbá, Kiss Árpád Kápolnásnyék 284 ha Építési vállalkozó, nádarató-épít" /jószomszédi viszonyt ápol a vidékfejlesztési minisztérium közigazgatási államtitkárával, bizonyos F.I.-vel, akinek 2010. októberében volt egy botrányszagú, majd visszavont megnyert pályázata az ország lefotózására 5milliárd Ft értékben, melyet az - korábbi cége nyert meg. Ez a cég és az NFA egy székházban van Bp. Bosnyák tér 5. / Kiss Árpád eddig nem folytatott mez...gazdasági tevékenységet, gépei a földm...veléshez nincsenek, ezért a földet bérmunkában m...velteti Dörömbözi J. vállalkozóval, aki szintén a pályázatban nyert Seregélyesen.800 ha-os nagygazda.

NÉV: A SZERKESZT...SÉGBEN


Cikk megjelenésének dátuma: 2012. 03. 19.

© 2013 Kié legyen a föld?